1.  Vejlby Klit > 2.  Information
 
 

2.  Information

ç  Vælg undermenu til venstre

Seneste nyheder :  (Ældre opslag gemmes under "2.7 Diverse info.")Der indkaldes hermed til den ordinære, og udskudte generalforsamling, i Vejlby Pumpelag af 2011.

Fredag d. 25.09.2020 kl. 19.00 i Harboøre Centeret


Dagsorden ifølge vedtægternes §8:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af formandens beretning

4. Aflæggelses af regnskabet 2019

5. Godkendelse af regnskabet

6. Budget for det kommende år

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

10. Eventuelt


Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Bestyrelsen er:

Formand: Knud Aage Nielsen – valgt i Vejlby Strand Ikke på valg

Næstformand: Aksel Nielsen – valgt i Vejlby Klit Ikke På valg

Kasserer: Fin Vandborg – valgt i Vejlby Klitplantage Ikke på valg

Referent: Carsten Johansen – valgt i Vejlby Strand  På valg

Bestyrelsesmedlem: Christian Langer – valgt i Vejlby Klitplantage På valg


Suppleanterne er:

Oda Daniel – valgt i Vejlby Strand På valg

Svend Aage Nielsen – valgt i Vejlby Klit På valg

Bjarne Leth – valgt i Vejlby Klitplantage På valg


Revisor og revisorsuppleanten er:

Revisor: Kjeld Schmidt På valg

Suppleant: Mogens Ascanius På valg


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen, ligesom tilmelding til formanden er nødvendig af hensyn til det max antal på 100 personer, der er i forhold til Corona påbuddet

 

Venlig hilsen - Bestyrelsen for Vejlby Pumpelag af 2011

Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage.

Nyhedsbrev Juli 2020.

Kære Grundejer.

Så er tiderne så småt ved at blive normale efter corona perioden.

Set i perioden fra ubruddet og til i dag var det den rigtige beslutning at aflyse generalforsamlingen i år.

Som tidligere nævnt i et nyhedsbrev bliver generalforsamlingen afholdt 1 maj 2021, lørdagen efter St.Bededag samme sted som vi plejer, 

nemlig i telt på fripladsen ved Viktoriavej.

Hav vindmøllers placering er der stadig meget diskussion om, og vi må se hvad det ender med, men de er da blevet rykket lidt længere ud end til start.

Ellers har det været en stille periode, også for bestyrelsen hvor vi ligeledes har måtte aflyse bestyrelsesmøde p.g.a. af coronaen.

Har i spørgsmål til bestyrelsen er i meget velkommen til at skrive til os på denne mail adresse:

mail@vejlbyklitplantage.dk

Girokort på kontingent for 2020/2021 kommer med alm. post.

Forsat rigtig god sommer 

Bjarne Leth

Formand.


Modtaget fra ”Bestyrelsen i Vejlby Pumpelag af 2011”

! Vigtig information !

Kære medlemmer

På grund af den nuværende situation omkring COVID 19, aflyser/udsætter vi vores generalforsamling fredag d. 03.04.2020 kl. 19.00 i Harboøre Centeret

Der vil komme nærmere information, når situationen er normal igen


Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Vejlby Pumpelag af 2011! Vigtig information !


Kære grundejer.


Bestyrelsen har på baggrund af den omfattende corona virus besluttet at udskyde generalforsamlingen
som skulle være afholdt 9 maj, 2020.


Om den kan afholdes senere i år, eller om den først bliver afholdt på den årlige normale tidspunkt, dagen efter St. bededag 2021, afgøres senere på et bestyrelsesmøde.


Bestyrelsen er helt opmærksom på at det står i vedtægterne hvornår generalforsamlingen skal være afholdt, men på grund af den ekstra ordinære situation vi står i er dette et nødvendigt skridt at tage.

Håber der er forståelse for denne beslutning.


Dette til venlig orientering.

Med venlig hilsen,  Bjarne Leth,  Formand,  Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage.NYHEDSBREV, Oktober 2019.

Læs det HER

(Ligger under " 2.1 Nyhedsbreve ")Referat fra generalforsamling 2019

Ligger under 4.20.2 

Vejnavne :
Angående vejnavne i området, så har jeg fået et dokument ” Vejnavne efter strandinger”
fra ”Lokalarkivet for Thyborøn, Haboøre & Engbjerg”   (http://harbooerelokalarkiv.dk/)
(en interessant hjemmeside om hele området med masser af historie og billeder ”fra dengang”.)
Læs det HER


Vindmøller:
Er du ikke medlem af ”STOP Vesterhav Nord” endnu, kan du følge udviklingen her:
”Husk at I altid kan finde os på facebook STOP Vesterhav Nord. Vi bliver glade for likes,
men endnu mere begejstrede dersom I deler opslagene i Jeres netværk ”
(Min familie låner kun sommerhuset hvis de melder sig ind i foreningen . . . . . . . . .)Lagt på siden 11-03-2019

NYHEDSBREV, Marts 2019.

Læs det HER

(Ligger under " 2.1 Nyhedsbreve ")

Lagt på siden 07-02-2019


Har fået tilsendt følgende information fra SJ Feriehusudlejning:

Info om fradrag ved elforbrug


Læs om "Bundfradrag"  på 40.900 kr. i 2019 og  "Nedsættelse af elafgifter".

&

Info om vindmøller ved Vestkysten

Læs om de forskellige aktiviteter der er igang på dette område - klik på billed.

Tilmelding til "Stiftende General forsamling STOP Vesterhav Nord" - klik HER


Information fra artikel på ing.dk

Midlertidig skrotningsordning for brændeovne
Lagt på siden 22-12-2018

NYHEDSBREV, December 2018.

Læs det HER

(Ligger under " 2.1 Nyhedsbreve ")


 Lagt på siden 14-11-2018Mød politiet og en sikringsekspert fra Bo trygt!, der giver gode råd og tips

til at indbrudssikre din bolig/fritidshus, lørdag d. 15. december i Lemvig.

Se / Hent / Print invitationen HERLagt på siden 23-05-2018

Referat & foto fra ordinær generalforsamling 2018Link til folder med referat & foto (Klik her)
(Ligger under punkt " 4.19 År 2018")

Nyt under "Download" menu punket:
Lemvig Kommune har udarbejdet 2 foldere til dig som ejer
sommerhus og gerne vil have mere af den danske kystnatur:
Lav en naturhave ved dit sommerhus.
Bekæmpelse af rynket rose.


Samt en Affaldsguide 2018 folder fra  "nomi4s"


Fra Naturstyrelsen: Til kamp mod Rynket Rose 

Sommerhusejere langs den jyske vestkyst opfordres i en ny
folder til at bekæmpe planten rynket rose. Rosen er talrig
ved kysterne, hvor den er kendt for både kønne blomster og
velsmagende hyben. Uheldigvis spreder rynket rose sig fra
sommerhusområderne og ud i den vilde natur, hvor rosen
udkonkurrerer de oprindelige planter og dyr, og derfor
opfattes planten som en invasiv art.


Find det hele under "Download" menupunktet

Flere informations sider fra Lemvig Kommune: Natur på land:
Invasive arter (Bjørneklo og lignende)
Vandreture i Lemvig
Cykelruter i Nordvestjylland
Naturpleje
Fjordhaver i Lemvig
Natura 2000
Natur for sommerhusejereLagt på siden 19-03-2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 (Klik her)

Følgebrev til indkaldelse, generalforsamling 2018 (Klik her)

(Ligger under " 4.19.1 Indkaldelse / Forslag ")
Lagt på siden 21-01-2018

NYHEDSBREV, Januar 2018.

Læs det HER

(Ligger under " 2.1 Nyhedsbreve ")

Se billeder fra bygning af genbrugsplads HER
Lagt på siden 27-010-2017

Kystnære Havvindmøller

En landsdækkende gruppe vil have energiforliget fra 2012 om kystnære

vindmøller revurderet. Derfor er gruppen gået i gang med at indsamle underskrifter.


Presse information fra guppen , der er udsendt:  Se eller hent her


Se artiklen fra TvMidtVest   HER


Vil man støtte op om det gode initiativ, kan det gøres  HER

En af bemærkningerne fra siden:

"Vi har i årtier beskyttet vores kystlinje med fredning - og så kan det ikke være rigtigt

at man kan etablere kæmpemæssige industrianlæg tæt på vores kyster"


Se mere om kampagnen  HER


Hvorfor så tæt på vore naturskønne og velbesøgte kyster, når Vattenfall har
eksisterende projekter i gang 25-40 km fra den jyske vestkyst:     
Se Horns Rev
Tidligere info om møllerne: Se punkt  2.9.1 Klage sager  til venstre i Menuen
Lagt på siden 21-01-2017

NYHEDSBREV, Juli 2017.

Læs det HER

(Ligger under " 2.1 Nyhedsbreve ")


 

Lagt på siden 10-04-2017

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Se den her:  Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017 (Klik her)

Følgebrev til indkaldelse, generalforsamling 2017 (Klik her)

( "Ligger under "4.18.1 Indkaldelse / Forslag" )

Lagt på siden 07-02-2017

Beslutningen om kystnære havvindmøller ligger fast og der afholdes offentlig  møde i
Harboøre centeret torsdag den 9. februar 2017, kl 19:00
vedrørende de kystnære vindmøller.
På mødet vil Vattenfall redegøre for projektet.  De vil komme ind på anmeldelse vedrørende
værditabserstatning samt reglerne for køberetsordningen. 
Se indkaldelsen som har været i den lokale ugeavis her

Lagt på siden 21-01-2017

NYHEDSBREV, Januar 2017.

Læs det HER

(Ligger under " 2.1 Nyhedsbreve ")Lagt på siden 08-11-2016

Kystdirektoratet: Det må du bygge ved kysterne

Se artikel fra DR / Radio MidtVest her

eller hent den som PDF her

Evt tilmelding til møder ved "Kyst" her

 

 

Lagt på siden 16-10-2016

NYHEDSBREV, Oktober 2016.

Læs det HER

(Ligger under " 2.1 Nyhedsbreve ")

 

Der er også kommet et par billeder (under menu punkt 2.8.2)

 

Billeder fra opførelse af hus på Viktoriavej 56, Vejlby Klit, i 1976

Billeder fra Anne Marie Aalbæk, Lemvig.

Se billeder HER

 

 

Lagt på siden 30-08-2016

Indbydelse til borgermøde om kystnære havvindmøller

i Harboøre Centret lørdag den 17. sept. 2016 kl. 17.00

Vil du gerne have kystnære havmøller – som beskrevet i Vesterhav Nord projektet?

 - eller ser du hellere disse vindmøller placeret i eksisterende vindmølleparker?

Så kom til borgermøde om projektet, hvor Ministeren for Energi-, forsynings- og klimaminister (Lars Chr. Lilleholt) redegør for beslutningen om det energipolitiske forlig fra 2012, og ikke mindst redegøre for Regeringens forslag om at opgive de kystnære havmøller.

Hent / se hele invitation her

Hent / se agenda her 

 

Se evt flere artikler om emnet på disse link:

Den offentlige høring af VVM-redegørelsen for Vesterhav Nord er afsluttet.

http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkraft-vindmoller/havvindmoller/kystnaere-havmolleparker-2

 

 Energinet.dk undersøger muligheden for at opstille op til 200 MW havmøller ved Vesterhav Nord

http://www.energinet.dk/DA/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Kystnaere-havmoeller/Sider/Vesterhav-Nord.aspx

 

Indsigelse overfor havmøllepark Vesterhav Nord

http://www.lemvig.dk/Files/Files/FICS/Sites/Teknik-%20og%20Miljoeudvalget/internet/juni/InfRef3667-bilag/Bilag507643.PDF

  

VVM -redegørelse - baggrundsrapport

http://naturstyrelsen.dk/media/136692/atr-15_vesterhav-nord_flytrafik_april-2015.pdf

  

Vindmølleprojekt »Vesterhav Nord«

http://m.folkebladetlemvig.dk/laeserbrev/vindmoelleprojekt-vesterhav-nord

  

Miljø- og Fødevareministeriet, Vesterhav Nord Havmøllepark

http://svana.dk/natur/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/vvm/igangvaerende-vvm-sager/vesterhav-nord-havmoellepark/

  

Kæmper med underskud

http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10998/1/L_sbreve_-_kystn_re_havvindm_ller.pdf

  

12 mytedræbere

http://www.dkvind.dk/mytedraebere/alle.pdf

  

 

Find selv flere artikler her

https://www.google.dk/#q=Vesterhav+Nord+projektet

 

 

 

Lagt på siden 23-06-2016

 

NYHEDSBREV, Juni 2016.

Læs det HER

(Ligger også under " 2.1 Nyhedsbreve ")

 


Lagt på siden 13-04-2016

Fritidsbolig er også omfattet af service/håndværkerfradrag for 2016 og 2017

Se mail korrespondance - tilsendt af Knud Aage Nielsen

Læs hele skrivelsen fra Skat Her
Lagt på siden 13-04-2016


Kloakering og dræning af Vejlby etape 8 og 9 - Opdateret tidsplanskort

Se den HerLagt på siden 08-03-2016

Så I artiklen:

”Generalforsamling i Harboøre Nordre Digelag:

Sådan blev afstemningen ”  ?

Ellers kan I læse Dagbladet Holstebro Struers artikel her:

Og se en video fra ”Harboøre Revyen”, der forklarer hva’ der foregik på generalforsamlingen.

Se indslaget fra revyen her:  (med danske undertekster . . . )
Lagt på siden 08-12-2015

Video fra indvielsen af stiprojekt omkring Ferring sø.

Se video - klik herLagt på siden 19-11-2015

REFERAT AF BYGGEMØDE 2,  19. november 2015

Referatet er taget af siden igen, uklarhed om det skal på siden eller

der skal laves et nyhedsbrev, hvori der oplyses om status og kommende aktiviteter.

Referatet er i princippet ikke godkendt før næste byggemøde, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger.

 

Lagt på siden 19-11-2015

Vedrørende kloakering:

Vejlby Klit spildevandskloakering og dræning etape 8 og 9

Klik her for at se REFERAT AF BYGGEMØDE 2,  19. november 2015

 

 

Lagt på siden 06-11-2015

Vedrørende kloakering:

Hermed seneste tidsplan (pr 4-11-2015)  for kloakerings projekt i Vejlby Klit, etape 8 og 9

Se Tidsplan HER        (Ligger i PDF format, så du kan også hente den som fil)

Følg selv udviklingen på pumpelaget's hjemmeside ( http://www.vejlby-pumpelag.dk/?q=node/1 ) under ”Seneste Nyt”
Der kan ske ændringer i projektplanen !, så følg selv med på Vejlby Pumpelag's hjemmeside og på
Lemvig Vand & Spildevand's side (http://www.lvs-as.dk/)  -  Se under ” Harboøreland etape 8 & 9”

Lagt på siden 29-10-2015

Vigtig information vedr. pæle opsat langs grunde / vejene.

Læs venligst denne skrivelse vedrørende markerings pælene, opsat i området.

Læs den HER

(Ligger også under 2.1 Nyhedsbreve)

Lagt på siden 27-10-2015

Vedrørende kloakering:

Tidsplan for etape 8 og 9

Hermed seneste tidsplan for kloakerings projekt i Vejlby Klit, etape 8 og 9

Se Tidsplan HER
Se Følgebrev HER  

(Ligger i PDF format, så du kan også hente den som fil)

Følg selv udviklingen på pumpelaget's hjemmeside ( http://www.vejlby-pumpelag.dk/?q=node/1 ) under ”Seneste Nyt”

Der kan ske ændringer i projektplanen !, så følg selv med på Vejlby Pumpelag's hjemmeside og på

Lemvig Vand & Spildevand's side (http://www.lvs-as.dk/)  -  Se under ” Harboøreland etape 8 & 9”

 

 

Lagt på siden 17-10-2015

NYHEDSBREV, Oktober 2015.

Læs det HER

(Ligger også under " 2.1 Nyhedsbreve ")

 

Vedrørende kloakering:

Følg selv udviklingen på pumpelaget's hjemmeside ( http://www.vejlby-pumpelag.dk/?q=node/1 ) under ”Seneste Nyt”

Der sker løbende ændringer i projektplanen, så følg selv med på deres hjemmeside og på

Lemvig Vand & Spildevand's side (http://www.lvs-as.dk/)  -  Se under ” Harboøreland etape 8 & 9”

Der endnu ikke kommet en tidsplan man kan følge (der er dog flere der har rykket for den), får jeg "Tidsplanen" på mail,

kommer der opdatering til dem der har tilmeldt sig Nyhedsmail.

 

 

 

Lagt på siden 20-08-2015

 

Pga af ferie, en lidt sen opdatering af hjemmesiden.   

Referat fra generalforsamlingen 2015       --> Se under 4.16.2  Generalforsamling 

Billeder fra do.                                                -->  Se under 4.16.3  Foto

Lagt på siden 20-08-2015

Indkaldelse til stiftende generalforsamlig for nyt

digelag i Harboøreområdet

Lemvig Kommunalbestyrelse har den 26. november 2014 truffet endelig beslutning om at oprette et fælles digelag for Harboøre, Strande og Ferring.

Digelaget får til opgave at sikre den fremtidige beskyttelse mod højvande i Limfjorden.

I forbindelse med digelagets oprettelse indkaldes der hermed til stiftende generalforsamling:

Lørdag den 29. august 2015 kl. 13.30

i Harboøre Centret, Lemvigvej 9, Harboøre

 

Tilmelding

Af hensyn til tilrettelæggelsen skal tilmelding til den stiftende generalforsamling

sendes på mail til teknik@lemvig.dk eller meddeles på

telefon 96 63 11 04 senest den 21. august 2015.

 

Læs mere her : Nyt digelag til at bestyre diger og sluser i Harboøre, Strande og Ferring

 Indkaldelse til alle grundejere, fra kommunen via e-boks

Processen indtil nu

 

Lagt på siden 20-08-2015

Billeder fra indvielse af den nyanlagte sti

Lørdag den 27.6.2015, kl.13.30 var der indvielse af den nyanlagte sti m.m. omkring Ferring sø ved høfde 10.
Her er nogle billeder fra dagen.

Købmand Axel Nielsen havde udloddet 2 stk cykler ved en lodtrækning - se de heldige vindere i billedserien
(En vinder fra Vejlby Klit & en fra Ferring – bedre fordelt kan det jo ikke være.)

Stiprojekt kan du se her: Oversigts kort, Ferring Sø - Stiprojekt

 


Lagt på siden 10-05-2015

 

Undermenu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundejerforeningen VejlbyKlitplantage